Combihandle-Chainsaw

Oumbärlig när du arbetar med motorsåg

Detta system, som har plats för bensin och motorsågsolja och
dessutom filar och andra verktyg, kan du bära med ena handen.

 

UpptäckSe instruktionen

Ren och säker
Oljedunken kan du enkelt ta loss och fylla och därefter sätta fast på Combihandle igen. Du slipper spill på grund av överfyllning och du följer alla regler!

 


 

Snabb och effektiv
Byt ut den tomma bensindunken mot en full. Du slipper besvär med att bensin spiller över när du tankar! Det är säkrare, renare och besparar tid. Dessutom kan du aldrig tappa bort Autofiller, den sitter fast på mittbygeln.

Livslång användning
Det obligatoriska UN-numret anges på den nya bensindunken. Du behöver alltså inte förnya Combihandle vart 5:e år, vilket krävs för kombidunkar.

 


 

Allt till hands
Det finns hållare för förvaring av två filar, en tändstiftsnyckel och locket till bensindunken. Det finns ett förvaringsfack för lösa föremål som t.ex. en kedja eller andra redskap. En tillbehörshållare för verktyg för häcksaxar och röjsågar är under utveckling.

Combihandle-Chainsaw

WHAT'S IN THE BOX

 

1. Tom Aspen-demodunk

Byt ut den mot en full dunk alkylatbensin på 5 liter. Placera dunken i fothållaren i Combihandle. Du öppnar Combihandle genom att ställa mittbygeln med Autofiller (snabbfyllaren som är fäst på mittbygeln) rakt upp.

2. Autofiller

Öppna Aspen 2-dunken och spara locket i lockfacket på sidan av Combihandle. Stäng mittbygeln så att Autofiller hamnar över Aspen-dunkens öppning. Skruva sedan fast Autofiller på dunken.

3. Oljedunk med oljepip

För den gröna låsmekanismen på mittbygeln framåt och för oljedunken uppåt och ut ur Combihandle. Fyll oljedunken med motorsågsolja och sätt tillbaka den i Combihandle.

4. Hållare för filar

Placera dina filar i hållarna på sidan av Combihandle. Här kan du förvara filar av nästan alla typer och storlekar.

5. Hållare för tändstiftsnyckel

I ”kroppen” på Combihandle finns en särskild hållare för tändstiftsnyckeln. Klicka fast tändstiftsnyckeln i den. När du vill ta ut den ska du först ta ut oljedunken ur Combihandle så att du kan komma åt tändstiftsnyckeln. Instruktionsfilmen visar tydligt hur du ska göra.

6. Förvaringsfack

Använd förvaringsfacket när du vill ta med dig en extra kedja eller andra redskap.

Tips vid tankning: tryck halsen på Autofiller en gång nedåt innan du börjar tanka. Då luftar du dunken och förhindrar spill.

 

Allt till hands när du
arbetar med motorsåg

Du behöver alltså inte längre tanka över bensin. Det är säkert och besparar mycket tid och spill. Oljedunken kan du enkelt ta loss och fylla och därefter sätta fast på Combihandle igen. Vill du arbeta ännu snabbare? Ta då med ytterligare en fylld oljedunk till arbetsplatsen! Combihandle-Chainsaw har hållare för förvaring av två filar, en tändstiftsnyckel och locket till bensindunken. Dessutom kan du förvara lösa föremål i det extra förvaringsfacket, som t.ex. en kedja, platt fil, tändstift eller andra redskap. Titta på instruktionsfilmen för att se hur du använder Combihandle-Chainsaw.

 

Vi har utvecklat Autofiller och Combihandle-Chainsaw med det specifika syftet att göra din arbetsdag säkrare och enklare!

 

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss,

vi hjälper dig gärna.